top of page
Služby

K O N Z U L T A C E  

O H L E D N Ě   S V A T E B N Í H O   D N E

 • 1X   O S O B N Í   N E B O   T E L E F O N I C K Á   K O N Z U L T A C E

 • P O M O C   S   V Y T V O Ř E N Í M   H A R M O N O G R A M U

 • D O P O R U Č E N Í   S V A T E B N Í C H   D O D A V A T E L Ů

 • R A D Y   A   T I P Y   O D   Z K U Š E N É   S V A T E B N Í   K O O R D I N Á T O R K Y

 

K O O R D I N A C E

S V A T E B N Í H O   D N E

 • 3X   O S O B N Í   N E B O   T E L E F O N I C K Á   K O N Z U L T A C E

 • V Y T V O Ř E N Í   H A R M O N O G R A M U

 • K O O R D I N A C E   O B Ř A D U

 • K O O R D I N A C E   S V A T E B N Í H O   D N E

 • M O Ž N O S T   P Ř I P R A V E N Í   S V A T E B N Í C H   H E R

 • D O P O R U Č E N Í   S V A T E B N Í C H   D O D A V A T E L Ů

 • 2   K O O R D I N Á T O R K Y   N A   S V A T B Ě   B Ě H E M   O B Ř A D U

O R G A N I Z A C E

S V A T E B N Í H O   D N E

 • N E O M E Z E N É   O S O B N Í   N E B O   T E L E F O N I C K É   K O N Z U L T A C E

 • D O P O R U Č E N Í   O V Ě Ř E N Ý C H   D O D A V A T E L Ů

 • S T A N O V E N Í   A   H L Í D Á N Í   R O Z P O Č T U

 • P O M O C   S   P A P Í R O V Á N Í M   A   K O M U N I K A C E   S   M A T R I K O U

 • 3  P R O H L Í D K Y   S V A T E B N Í C H   M Í S T 

 • V Y T V O Ř E N Í   H A R M O N O G R A M U

 • K O O R D I N A C E   O B Ř A D U

 • K O O R D I N A C E   S V A T E B N Í H O   D N E

 • M O Ž N O S T   P Ř I P R A V E N Í   S V A T E B N Í C H   H E R

 • 2  K O O R D I N Á T O R K Y   N A   S V A T B Ě

S V A T E B N Í   D E K O R A C E

 • 3 X O B O B N Í   N E B O   T E L E F O N I C K Á   K O N Z U L T A C E

 • V Y T V O Ř E N Í   M O O D B O A R D U   A   S T A N O V E N Í   S T Y L   U   S V A T B Y

 • I N S T A L A C E   D E K O R A C Í

 • D E I N S T A L A C E   D E K O R A C Í

 • Z A P Ů J Č E N Í   V E Š K E R Ý C H   D E K O R A C Í   Z E   S K L A D U   M F  E V E N T S

 • S P O L U P R Á C E   P O U Z E   S   V Y B R A N O U   F L O R I S T K O U , A B Y  B Y L O   D O S A Ž E N O           V Ý S L E D K U , K T E R Ý   J E   O Č E K Á V Á N

 • P Ř E S N Á   C E N A   S E   O D V Í J Í   O D   N Á R O Č N O S T I   D E K O R A C Í

L O V E   E V E N T S

 • 3X   O S O B N Í   N E B O   T E L E F O N I C K Á   K O N Z U L T A C E

 • V Y T V O Ř E N Í   M O O D B O A R D U   A   S T A N O V E N Í   S T Y L U   E V E N T U

 • I N S T A L A C E   D E K O R A C Í

 • D E I N S T A L A C E   D E K O R A C Í

 • Z A P Ů J Č E N Í   V E Š K E R Ý C H   D E K O R A C Í   Z E   S K L A D U   M F  E V E N T S

 • S P O L U P R Á C E   P O U Z E   S   V Y B R A N O U   F L O R I S T K O U ,  A B Y  B Y L O   D O S A Ž E N O          V Ý S L E D K U ,  K T E R Ý   J E   O Č E K Á V Á N

 • P Ř E S N Á   C E N A   S E   O D V Í J Í   O D   N Á R O Č N O S T I   U D Á L O S T I

SVATBA V ZAHRANIČÍ 

 • CHTĚLI BYSTE SE VZÍT NA SLUNNÉ PLÁŽI NA MAURICIU, V ZÁŘÍ VELKOMĚSTA, NEBO NA ROMANTICKÉM SANTORINI? 

 • POMŮŽEME VÁM S PAPÍROVÁNÍM, OSLOVÍME PŘÍSLUŠNÉ ÚŘADY A ZAJISTÍME PŘEKLADY DOKUMENTŮ.

 • ZÁROVEŇ VÁM POMŮŽEME NAJÍT SKVĚLÉ MÍSTNÍ DODAVATELE A BUDEME S NIMI KOMUNIKOVAT ZA VÁS. 

 • POKUD SE BOJÍTE ANGLIČTINY A VEŠKERÉ KOMUNIKACE S HOTELY, LETECKÝMI SPOLEČNOSTMI, TAK UŽ SE BÁT NEMUSÍME. VŠE VYŘEŠÍME ZA VÁS. 

 • ODLETÍME S VÁMI A ZAŘÍDÍME VŠE NA MÍSTĚ, ABY VY JSTE BYLI V KLIDU A UŽÍVALI SI SVATEBNÍ CESTU. 

 • PO SVATBĚ VÁM POMŮŽEME ZAŘÍDIT ZBYTEK PAPÍROVÁNÍ V ČECHÁCH.

bottom of page